Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng và phân tích tính khả thi về hoạt động kinh doanh của dự án nhà máy xi măng An Phú
Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng và phân tích tính khả thi về hoạt động kinh doanh của dự án nhà máy xi măng An Phú
Ngày 21/06/2022 Cung ứng

Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng và phân tích tính khả thi về hoạt động kinh doanh của dự án nhà máy xi măng An Phú

Xem thêm

Đơn hàng PR 11939 Cung cấp Dịch vụ Bảo vệ công trình cầu cảng cho Nhà máy xi măng Thăng Long
Đơn hàng PR 11939 Cung cấp Dịch vụ Bảo vệ công trình cầu cảng cho Nhà máy xi măng Thăng Long
Ngày 20/06/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11939 Cung cấp Dịch vụ Bảo vệ công trình cầu cảng cho Nhà máy xi măng Thăng Long

Xem thêm

 Đơn hàng Cung cấp Dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Khối 4- Providing Limestone Mining Services Block 4
 Đơn hàng Cung cấp Dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Khối 4- Providing Limestone Mining Services Block 4
Ngày 20/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng Cung cấp Dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Khối 4- Providing Limestone Mining Services Block 4

Xem thêm

Đơn hàng PR 12049 Cung cấp Dịch vụ Sửa máy nén khí / Supply service Repair air end
Đơn hàng PR 12049 Cung cấp Dịch vụ Sửa máy nén khí / Supply service Repair air end
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 12049 Cung cấp Dịch vụ Sửa máy nén khí / Supply service Repair air end

Xem thêm

Đơn hàng PR 11708 Cung cấp Dịch vụ Hàn cánh quạt nghiền liệu / Supply service Weld impeller
Đơn hàng PR 11708 Cung cấp Dịch vụ Hàn cánh quạt nghiền liệu / Supply service Weld impeller
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11708 Cung cấp Dịch vụ Hàn cánh quạt nghiền liệu / Supply service Weld impeller

Xem thêm

Đơn hàng PR 11808 Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm trạm điện 110kV / Supply service Test 110kV station
Đơn hàng PR 11808 Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm trạm điện 110kV / Supply service Test 110kV station
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11808 Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm trạm điện 110kV / Supply service Test 110kV station

Xem thêm

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo