Đơn hàng Cung cấp Dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Khối 4- Providing Limestone Mining Services Block 4
 Đơn hàng Cung cấp Dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Khối 4- Providing Limestone Mining Services Block 4
Ngày 20/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng Cung cấp Dịch vụ khai thác mỏ đá vôi Khối 4- Providing Limestone Mining Services Block 4

Xem thêm

Đơn hàng PR 12049 Cung cấp Dịch vụ Sửa máy nén khí / Supply service Repair air end
Đơn hàng PR 12049 Cung cấp Dịch vụ Sửa máy nén khí / Supply service Repair air end
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 12049 Cung cấp Dịch vụ Sửa máy nén khí / Supply service Repair air end

Xem thêm

Đơn hàng PR 11708 Cung cấp Dịch vụ Hàn cánh quạt nghiền liệu / Supply service Weld impeller
Đơn hàng PR 11708 Cung cấp Dịch vụ Hàn cánh quạt nghiền liệu / Supply service Weld impeller
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11708 Cung cấp Dịch vụ Hàn cánh quạt nghiền liệu / Supply service Weld impeller

Xem thêm

Đơn hàng PR 11808 Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm trạm điện 110kV / Supply service Test 110kV station
Đơn hàng PR 11808 Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm trạm điện 110kV / Supply service Test 110kV station
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11808 Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm trạm điện 110kV / Supply service Test 110kV station

Xem thêm

Đơn hàng PR 11384 Cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng động cơ / Supply service Maintain motors
Đơn hàng PR 11384 Cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng động cơ / Supply service Maintain motors
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11384 Cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng động cơ / Supply service Maintain motors

Xem thêm

Đơn hàng PR 11383 Cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng động cơ / Supply service Maintain motors
Đơn hàng PR 11383 Cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng động cơ / Supply service Maintain motors
Ngày 19/05/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 11383 Cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng động cơ / Supply service Maintain motors

Xem thêm

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo