Đơn hàng PR 10303 - Dịch vụ sửa chữa - Repair and maintenance 2021
Đơn hàng PR 10303 - Dịch vụ sửa chữa - Repair and maintenance 2021
Ngày 06/01/2021 Cung ứng

Dịch vụ: Đơn hàng PR 10303 - Dịch vụ sửa chữa - Repair and maintenance 2021

Xem thêm

Đơn hàng PR 9325 - Siêu âm vành lò - Ultrasonic kiln tyre
Đơn hàng PR 9325 - Siêu âm vành lò - Ultrasonic kiln tyre
Ngày 06/01/2021 Cung ứng

Dịch vụ: Đơn hàng PR 9325 - Siêu âm vành lò - Ultrasonic kiln tyre

Xem thêm

Đơn hàng PR 10586 phụ tùng phân tích khí - Gas analyzer part
Đơn hàng PR 10586 phụ tùng phân tích khí - Gas analyzer part
Ngày 05/01/2021 Cung ứng

Thiết bị phụ tùng: Đơn hàng PR 10586 phụ tùng phân tích khí - Gas analyzer part

Xem thêm

Đơn hàng PR 10586 con lăn xích cào - Roller chain reclaimer
Đơn hàng PR 10586 con lăn xích cào - Roller chain reclaimer
Ngày 05/01/2021 Cung ứng

Thiết bị phụ tùng: Đơn hàng PR 10586 con lăn xích cào kho tròn - Roller chain reclaimer

Xem thêm

Đơn hàng PR 10155 - Phụ tùng máy Xray
Đơn hàng PR 10155 - Phụ tùng máy Xray
Ngày 04/01/2021 Cung ứng

Thiết bị phụ tùng - Spare part: Đơn hàng PR 10155 - Phụ tùng máy Xray - Xray machine part

Xem thêm

Đơn hàng Dầu Diesel 2021
Đơn hàng Dầu Diesel 2021
Ngày 02/01/2021 Cung ứng

Đơn hàng nhiên liệu: Dầu Diesel, Hợp đồng nguyên tắc 2021

Xem thêm

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo