Đơn hàng vỏ bao - Cement bag 2021
Đơn hàng vỏ bao - Cement bag 2021
Ngày 02/01/2021 Cung ứng

Các đơn hàng vỏ bao - Cement bag -Chào giá cho Hợp đồng nguyên tắc năm 2021

Xem thêm

Đơn hàng nguyên liệu - Raw material 2021
Đơn hàng nguyên liệu - Raw material 2021
Ngày 02/01/2021 Cung ứng

Các đơn hàng nguyên liệu - Raw material dùng cho việc ký Hợp đồng nguyên tắc năm 2021

Xem thêm

Đơn hàng PR 10563 sửa bàn nghiền than - Repair table coal mill
Đơn hàng PR 10563 sửa bàn nghiền than - Repair table coal mill
Ngày 01/01/2021 Cung ứng

Dịch vụ sửa chữa: Đơn hàng PR 10563 sửa bàn nghiền than - Repair table coal mill

Xem thêm

Đơn hàng PR 9914 thay vòng bi - Replace bearing
Đơn hàng PR 9914 thay vòng bi - Replace bearing
Ngày 01/01/2021 Cung ứng

Dịch vụ cho sửa chữa: Đơn hàng PR 9914 thay vòng bi - Replace bearing

Xem thêm

Đơn hàng PR 10627 Dầu Berusynth EP 1000
Đơn hàng PR 10627 Dầu Berusynth EP 1000
Ngày 31/12/2020 Cung ứng

Thiết bị phụ tùng: Đơn hàng PR 10627 Dầu Berusynth EP 1000

Xem thêm

Đơn hàng PR 9763 Apron feeder roller
Đơn hàng PR 9763 Apron feeder roller
Ngày 31/12/2020 Cung ứng

Thiết bị phụ tùng: Đơn hàng PR 9763 Apron feeder roller, hàng cơ khí gia công trong nước

Xem thêm

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo