Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành công ty xi măng hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

- Đáp ứng nhu cầu khách hàng bằng việc cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và ổn định với mức giá cạnh tranh.

- Tối ưu hóa thị phần trong nước và duy trì nguồn cung ứng cho thị trường quốc tế

- Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, phù hợp với tiêu tiêu chuẩn quốc tế.

- Nâng cao giá trị cho các cổ đông và nhân viên, cũng như đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

- Kiến tạo văn hóa doanh nghiệp độc đáo và cởi mở trong xây dựng mối quan hệ với đối tác, tạo tấm gương tốt điển hình về mối quan hệ hòa hảo giữa Việt Nam và Indonesia.

Gọi ngay: +84387788989
SMS: +84387788989 Chat Zalo