Đơn hàng PR 10735-Cung cấp Vòng bi - Bearing
Đơn hàng PR 10735-Cung cấp Vòng bi - Bearing
Ngày 04/03/2021 Cung ứng

Thiết bị phụ tùng-Đơn hàng PR 10735-Cung cấp Vòng bi - Bearing

Xem thêm

Đơn hàng PR 9627-Cung cấp Dịch vụ thay đệm va cầu cảng-Replace fender
Đơn hàng PR 9627-Cung cấp Dịch vụ thay đệm va cầu cảng-Replace fender
Ngày 03/03/2021 Cung ứng

Dịch vụ-Đơn hàng PR 9627-Cung cấp Dịch vụ thay đệm va cầu cảng-Replace fender

Xem thêm

Đơn hàng PR 9789-Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm điện-Testing substation
Đơn hàng PR 9789-Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm điện-Testing substation
Ngày 25/02/2021 Cung ứng

Dịch vụ-Đơn hàng PR 9789-Cung cấp Dịch vụ Thí nghiệm điện-Testing substation

Xem thêm

Đơn hàng PR 9792-Cung cấp Dịch vụ vệ sinh cảng-service Cleaning the floor for port 1
Đơn hàng PR 9792-Cung cấp Dịch vụ vệ sinh cảng-service Cleaning the floor for port 1
Ngày 25/02/2021 Cung ứng

Dịch vụ-Đơn hàng PR 9792-Cung cấp Dịch vụ vệ sinh cảng-service Cleaning the floor for port 1

Xem thêm

Đơn hàng PR 10486-Cung cấp Dịch vụ Kiểm định thiết bị nâng hạ-service strict labor safety, lifting equipment
Đơn hàng PR 10486-Cung cấp Dịch vụ Kiểm định thiết bị nâng hạ-service strict labor safety, lifting equipment
Ngày 25/02/2021 Cung ứng

Dịch vụ-Đơn hàng PR 10486-Cung cấp Dịch vụ Kiểm định thiết bị nâng hạ-service strict labor safety, lifting equipment 

Xem thêm

Đơn hàng PR 10485-Cung cấp Dịch vụ đo tiếp địa chống sét -Measure resistance grounding
Đơn hàng PR 10485-Cung cấp Dịch vụ đo tiếp địa chống sét -Measure resistance grounding
Ngày 25/02/2021 Cung ứng

Dịch vụ-Đơn hàng PR 10485-Cung cấp Dịch vụ đo tiếp địa chống sét -Measure resistance grounding

Xem thêm

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo