Cung ứng

Thông báo Gia hạn Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng của dự án nhà máy xi măng An Phú-Extension of bid package Reviewing cement business activities of An Phu cement factory project

Ngày 13-07-2022 Lượt xem 401

Thông báo Gia hạn Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng của dự án nhà máy xi măng An Phú-Notice of Extension of bid package Reviewing cement business activities of An Phu cement factory project

Dear all vendors,

Thông báo Gia hạn Gói thầu: Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng và phân tích tính khả thi về hoạt động kinh doanh của dự án nhà máy xi măng An Phú.

Để đảm bảo chất lượng các bản chào giá của các nhà thầu, Chúng tôi Công ty CP Xi măng An Phú quyết định ra hạn thời gian nộp hồ sơ chào thầu hạn cuối đến ngày 29/7/2022. Vậy bằng thông báo này chúng tôi rất mong các nhà thầu quan tâm và cập nhật thời gian nêu trên. 

Trân trọng cám ơn!

/

Notice of Extension of the Bid Package: Reviewing the cement business and analyzing the business feasibility of the An Phu cement plant project.

To ensure the quality of bids from contractors, We An Phu Cement Joint Stock Company decided to extend the deadline for submitting bids until July 29, 2022. So by this notice, we hope the contractors will pay attention and update the above time.

Sincerely thanks!

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo