Đơn hàng PR 12083 Cung cấp thép chế tạo - Dust cap
Đơn hàng PR 12083 Cung cấp thép chế tạo - Dust cap
Ngày 26/07/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 12083 Cung cấp thép chế tạo - Dust cap

Xem thêm

Đơn hàng PR 12223 Cung cấp Sắt - Steels
Đơn hàng PR 12223 Cung cấp Sắt - Steels
Ngày 26/07/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 12223 Cung cấp Sắt - Steels

Xem thêm

Đơn hàng PR 12115 Cung cấp Bơm bánh răng - Pump gear
Đơn hàng PR 12115 Cung cấp Bơm bánh răng - Pump gear
Ngày 26/07/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 12115 Cung cấp Bơm bánh răng - Pump gear

Xem thêm

Thông báo Gia hạn Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng của dự án nhà máy xi măng An Phú-Extension of bid package Reviewing cement business activities of An Phu cement factory project
Thông báo Gia hạn Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng của dự án nhà máy xi măng An Phú-Extension of bid package Reviewing cement business activities of An Phu cement factory project
Ngày 13/07/2022 Cung ứng

Thông báo Gia hạn Gói thầu Rà soát hoạt động kinh doanh xi măng của dự án nhà máy xi măng An Phú-Notice of Extension of bid package Reviewing cement business...

Xem thêm

Đơn hàng PR 12129 Cung cấp Dịch vụ Sửa đường bê tông, sơn nhà đóng bao cho Nhà máy xi măng Thăng Long
Đơn hàng PR 12129 Cung cấp Dịch vụ Sửa đường bê tông, sơn nhà đóng bao cho Nhà máy xi măng Thăng Long
Ngày 04/07/2022 Cung ứng

Đơn hàng PR 12129 Cung cấp Dịch vụ Sửa đường bê tông, sơn nhà đóng bao cho Nhà máy xi măng Thăng Long

Xem thêm

 Đơn hàng PR 12090 Cung cấp Dịch vụ Nhân công sửa chữa nhỏ cho Nhà máy xi măng Thăng Long
 Đơn hàng PR 12090 Cung cấp Dịch vụ Nhân công sửa chữa nhỏ cho Nhà máy xi măng Thăng Long
Ngày 27/06/2022 Cung ứng

 Đơn hàng PR 12090 Cung cấp Dịch vụ Nhân công sửa chữa nhỏ cho Nhà máy xi măng Thăng Long

Xem thêm

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo