Cung ứng

Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long có nhu cầu mua một số hàng hóa cụ thể như sau:

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung bên dưới, gửi chào hàng đến phòng Mua hàng của Công ty. Chi tiết liên hệ như file tải về.

Điện thoại liên hệ 0203.3542.887 hoặc 0203.3691.325

Cung cấp phụ tùng cho Nhà máy xi măng Thăng Long

Download đơn hàng tại đây

Đánh rỉ và sơn lại kết cấu thép khu vực cảng chỉnh nhà máy XMTL

Download đơn hàng tại đây

Thay thế thanh ghi làm nguội 08 24 PR 9956

Download đơn hàng tại đây

Bản vẽ tại đây

Belt to replace for long belt 03 12BC Download đơn hàng tại đây

Mua bình tích áp PR 10401

Download đơn hàng tại đây
 Thi công đường nước PR 10521

Download đơn hàng tại đây

Download yêu cầu khác tại đây

Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo