Cung ứng

Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long có nhu cầu mua một số hàng hóa cụ thể như sau:

Kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung bên dưới, gửi chào hàng đến phòng Mua hàng của Công ty. Chi tiết liên hệ như file tải về.

Đơn hàng tháng 10 năm 2020 /upload/cdn/files/14_160331_TTr_HCNS.pdf
   
Gọi ngay: 02033 691 325
SMS: 02033 691 325 Chat Zalo