Skip navigation
Photo

Đại hội đồng cổ đông Xi Măng Thăng Long năm 2017

Ngày 21/3/2017 tại tầng 4, tòa nhà Geleximco , Hoàng Cầu, Hà Nội, Công ty CP Xi măng Thăng Long đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội có sự tham dự của tất cả các cổ đông, trong đó các nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhận được sự đồng lòng đến 99,96% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Thăng Long – Ông Vũ Văn Tiền báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2016. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác và phát triển thị trường nội địa, sâu và rộng hơn nữa nhằm tháo gỡ những khó khăn trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường xi măng.

Ông Vũ Văn Tiền- Chủ tịch HĐQT Xi măng Thăng Long

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016,  doanh thu của công ty đạt 2,720,689 triệu đồng, đạt 99,88 % kế hoạch năm 2016.

Tại Đại hội lần này, HĐQT Công ty đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2017. Đồng thời đưa ra những chiến lược, kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu HĐQT đã đề ra.

Đại hội thành công trong niềm hân hoan, sự hòa hợp của các cổ đông là tín hiệu cho 2017 thành công tốt đẹp.

Nguồn: Phòng Marketing