Skip navigation
Photo

Tiêu thụ xi măng tháng 11 tăng mạnh

Bộ Xây dựng cho biết, tiêu thụ xi măng tháng 11 tăng so với tháng 10 khoảng 800.000 tấn do các công trình xây dựng đang ráo riết hoàn thành tiến độ cuối năm.

Thống kế của Bộ Xây dựng cho thấy, không chỉ tiêu thụ xi măng mạnh mà sản xuất toàn ngành tháng 11 cũng tăng, đạt 4,64 triệu tấn, nâng tổng lượng xi măng sản xuất 11 tháng năm 2010 đạt gần 46 triệu tấn, bằng 91,5% kế hoạch năm.

Với sản lượng xi măng tiêu thụ trong tháng 11 đạt 4,63 triệu tấn, góp phần đưa lượng xi măng tiêu thụ trong 11 tháng đạt 45,6 triệu tấn, bằng 90,3 % so với kế hoạch năm 2010.

11 tháng qua, ngành xi măng vẫn phải nhập khẩu gần 2 triệu tấn clinker, chủ yếu do các doanh nghiệp đóng tại phía Nam nhập khẩu từ Thái Lan để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Năm 2009 toàn ngành công nghiệp xi măng đã sản xuất và tiêu thụ 45,5 triệu tấn xi măng, tăng 11,4% so với năm 2008, nhập khẩu 3,4 triệu tấn clinker.

Năm 2010, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng khoảng 50,0 - 51,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2009 và định hướng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ cho các đơn vị dự kiến: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam sản xuất và tiêu thụ khoảng 18 - 18,5 triệu tấn, các công ty Liên doanh 15 - 15,5 triệu tấn, xi măng lò đứng các địa phương và các trạm nghiền xi măng 17 - 17,5 triệu tấn.

Với tốc độ tiêu thụ trong 11 tháng, dự kiến trong tháng 12, lượng xi măng tiêu thụ sẽ đạt từ 4,5 – 4,6 triệu tấn, nâng tổng lượng xi măng tiêu thụ cả năm đạt xấp xỉ 50 triệu tấn, trùng khớp với dự tính của Bộ Xây dựng từ đầu năm.

(Theo báo Đầu tư)