Skip navigation
Photo

Năm 2012, dự báo nhu cầu xi măng đạt khoảng 56,5 triệu tấn

Trong tháng 1, tiêu thụ ước đạt 2,85 triệu tấn, bằng 5,2% kế hoạch năm.
Dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu xi măng năm 2012 khoảng 55- 56,5 triệu tấn, tăng 11-12% so với năm 2011.

Theo đó, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam dự kiến sản xuất và tiêu thụ khoảng 19-19,5 triệu tấn, các công ty liên doanh 17-17,5 triệu tấn, xi măng lò đứng các đơn vị sản xuất khác 19 - 19,5 triệu tấn.

Tháng 1/2012 sản lượng xi măng toàn ngành ước đạt 2,92 triệu tấn bằng 5,3% kế hoạch năm, tiêu thụ ước đạt 2,85 triệu tấn, bằng 5,2% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ thấp do Tết nguyên đán Nhâm Thìn nằm trọn trong tháng 1 nên nhu cầu xi măng giảm.

(Theo Hà Nội mới)