Skip navigation
Photo

Cả nước tiêu thụ 39,1 triệu tấn xi măng

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do lạm phát cao, các ngân hàng siết chặt hoạt động cho vay tín dụng, thị trường BĐS trầm lắng... nhưng với sự nỗ lực cố gắng của mình, các DN thuộc Bộ vẫn có mức tăng so với với cùng kỳ.

Sản xuất xi măng toàn ngành tháng 10 ướt đạt 3,63 triệu tấn, 10 tháng đạt 39,4 triệu tấn, bằng 72,3% so kế hoạch năm. Tháng 10 sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 3,54 triệu tấn, giảm khá mạnh so với các tháng quý II do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và sự trầm lắng của thị trường BĐS, 10 tháng năm ước tiêu thụ đạt 39,1 triệu tấn, bằng 71% kế hoạch năm.

Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 10 đạt 12.416,4 tỷ đồng, 10 tháng ước đạt 124.834,9 tỷ đồng, bằng 81,1% so với kế hoạch năm, bằng 112,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị xây lắp của các đơn vị ước thực hiện tháng 10 đạt 5.150,2 tỷ đồng, 10 tháng ước đạt 50.828,9 tỷ đồng, bằng 80,6% so với kế hoạch năm, bằng 107,6% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD của các đơn vị (kể cả TCty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 10 đạt khoảng 4.794,5 tỷ đồng, 10 tháng ước đạt 46.437,1 tỷ đồng, bằng 83% so với kế hoạch năm, bằng 110,4% so với cùng kỳ.

Sản xuất xi măng toàn ngành tháng 10 ướt đạt 3,63 triệu tấn, 10 tháng đạt 39,4 triệu tấn, bằng 72,3% so kế hoạch năm. Tháng 10 sản lượng xi măng tiêu thụ ước đạt 3,54 triệu tấn, giảm khá mạnh so với các tháng quý II do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều và sự trầm lắng của thị trường BĐS, 10 tháng năm ước tiêu thụ đạt 39,1 triệu tấn, bằng 71% kế hoạch năm.

(Theo Báo Xây dựng)